Malin Simlund
Malin SimlundPasientansvarlig

Jeg var gravid og ønsket fosterdiagnostikk i form av ultralyd og NIPT. Men når jeg satt foran legen fikk jeg ingen gode forklaringer på mine spørsmål. Ikke på sykehuset, og ikke på den private klinikken.

Det finnes mye man kan gjøre innen fosterdiagnostikk generelt og genetikk spesielt, men dette var mer komplisert enn jeg trodde.

Jeg jobber selv som lege, jeg gransket forskningen og kunne diskutere med mange kollegaer. Til sist gjorde jeg de undersøkelser og prøver som var rett for meg. Opplevelsen ledet til syvende og sist til et prosjekt ved Karolinska for å skape en bedre informasjonsløsning, NIPT-skolen. Deretter startet vi Edda Labs for å finansiere utviklingen av NIPT-skolen.

Dr. Simlund startet NIPT-skolen og Edda Labs sammen med Kristian Wright og sitter i dag i styret. Hun er utdannet ved Karolinska Instituttet i Stockholm, hun har jobbet som kirurg i 13 år og jobber for tiden ved Ullevål sykehus.