Malin Simlund
Malin SimlundPasientansvarlig

"I forbindelse med min graviditet så ønsket jeg å gjøre fosterdiagnostikk i form av ultralyd og NIPT. Tross min rett til informasjon så var den mangelfull før jeg kom til klinikken. Når jeg omsider satt foran legen fikk jeg ingen gode forklaringer på mine spørsmål. Opplevelsen var bemerkelsesverdig. I miljøet rundt meg ble det også mer og mer tydelig at det var lite kunnskap om alle mulige varianter av fosterdiagnostikk og manglende fokus på gravides rett til solid informasjon. Dette ledet til at vi startet Edda Labs. Noen vil gjøre fosterdiagnostikk andre ikke. Uansett hvilken vei man velger så har gravide kvinner rett på fullstendig informasjon om noe så viktig som fosterdiagnostikk. Slik at vi kan ta informerte valg"

Dr. Simlund har gravide kvinners rettigheter som sitt fokus ved Edda Labs. Hun startet Edda Labs sammen med Kristian Wright og sitter i Edda Labs styre. Dr. Simlund har jobbet som kirurg i 12 år. Hun jobber for tiden ved Ullevål sykehus. Hun er utdannet ved Karolinska Instituttet i Stockholm. 

Noe gikk galt. Prøv å logge på igjen.
Inloggningen avbröts