Hvilke svar får du ?

«Lav sannsynlighet» resultat. NIPT har ikke funnet tegn til kromosomavvik. Dette er det beste resultatet man kan få.

Ved svar «Høy sannsynlighet for avvik» så har NIPT oppdaget et mulig avvik. For å få et sikkert svar, må man gjøre morkake- eller fostervannsprøve. Det kan bli to usikre uker før du får et endelig svar.

Ufullstendig svar: Noen ganger er det for lite DNA da må man ta en ny prøve. Dette betyr ikke at det finnes et avvik hos fosteret. Noen ytterst få kvinner får ikke svar på sin NIPT. Dette er fordi NIPT ikke klarer å svare ut. Det er ingenting feil med kvinne eller foster. I denne type tilfeller så følges du med ultralyd.

Du betaler ikke for NIPT analysen om den av en eller annen grunn ikke gjøres.