Hva er NIPT-skolen?

NIPT-skolen forklarer hva du kan finne ut med NIPT, fordeler og ulemper. NIPT kan sette deg i en situasjon hvor du må ta vanskelige valg. Det er fornuftig å tenke seg om på forhånd. Hva ønsker du å analysere for ? NIPT-skolen gir deg grunnlag for å ta dette valget.

BankID

Myndigheter krever informert samtykke fra deg som pasient før du gjør NIPT. NIPT-skolen tar 10 minutter og gir digitalt sertifikat når du er ferdig. Du logger inn med BankID, dette gjør at vi kan sende deg NIPT resultatet digitalt med en gang analysen er ferdig. De som behøver oppfølgning kontakter vi personlig og følges tett opp.