Gun Lisbet Opheim
Gun Lisbet OpheimOverlege, Fostermedisin, PhD

Gun Lisbet Opheim har jobbet størstedelen av sin karriere på Rikshospitalet i Oslo ved Fostermedisinsk avdeling. Hun er opprinnelig fra Tvedestrand og studerte medisin i Bergen. Gun Lisbet har lang erfaring med fosterdiagnostikk og kompleksiteten i feltet. Gun Lisbet er opptatt av gravide kvinner og par sin rett til nøytral og god informasjon slik at de involverte kan ta valg som er rett for dem.